Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is, moeten wij u informeren over wat wij met de persoonsgegevens van u en uw kind doen.

Bij het inschrijven van uw kind, vragen wij de volgende gegevens:

  • Voor en achternaam kind: wij willen graag weten hoe uw kind heet.
  • Geboortedatum kind: enerzijds nodig om te bepalen wanneer we uw kind kunnen oproepen voor de watergewenningslessen. Anderszijds nodig om de vorderingen van uw kind in context te kunnen plaatsen en te vergelijken bij de algemene voortgang van kinderen van een bepaalde leeftijd.
  • Geslacht.
  • Adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres van de ouders/verzorgers: nodig voor correspondentie met u als ouders/verzorgers.
  • Aanvullende informatie: hier kunt u zelf informatie toevoegen die u relevant vindt voor ons om te weten bij de inschrijving van uw kind.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van Orka '97. De contactgegevens kunt u op de adressen pagina van onze website vinden.

Geschreven op zondag mei 13, 2018
Permalink -

« Lestijden - Gedragscode zwembranche »